venres, 28 de agosto de 2020

RELACIÓNS DE TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS QUE PODEN QUEDAR CON PRAZAS VACANTES

A CONVOCATORIA ORDINARIA de solicitude de admisión (preinscrición) en titulacións con límite de prazas existentes nas universidades do sistema universitario de Galicia para o curso 2020/21 contempla un prazo de SOLICITUDE EXTRAORDINARIA: 

“Os estudantes que non puideron matricularse en ningunha das titulacións solicitadas despois dos 4 primeiros chamamentos, poden solicitar unha modificación da preinscrición o 27 de agosto, para sustituir as titulacións xa pechadas por titulacións con prazas vacantes.

” Os estudantes da que teñan feita a preinscrición ordinaria e non puideron matricularse en ningunha das titulacións solicitadas despois dos 4 primeiros chamamentos, poden solicitar unha modificación da preinscrición engadindo titulacións con prazas vacantes a continuación das xá solicitadas (estas solicitudes terán efecto a partir do chamamento que se realizará o 3 de setembro). Tendo en conta que a aplicación Informática NERTA só admite a solicitude de 5 titulacións diferentes e un máximo de 10, se son repetidas, o formulario contempla a posibilidade de eliminar algunha das solicitudes xa feitas. Teña en conta que desaparecerá da lista de espera desas titulacións que elimine e non poderemos convocalo aínda que se produzan vacantes.

Relación de titulacións enlace

Formulario para poder facer a solicitude enlace