domingo, 19 de xullo de 2020

PREINSCRICIÓN ORDINARIA DO S.U.G

O período para solicitar praza nalgunha das universidades de Galicia comprende do 20 ao 28 de xullo (SOLICITUDE ORDINARIA)
Podedes solicitar ata 5 titulacións diferentes e ata 10 se unha mesma titulación a solicititades en distintos campus universitarios.
A preinscrición faise a través de NERTA.
No seguinte vídeo explicativo podedes atopar toda a explicación de como funciona o NERTA , como facer a preinscrición, 👉a necesidade de confirmar querer continuar na listaxe de espera (MOI IMPORTANTE), a consulta da vosa situación (posición que ocupades nas listaxes de espera das titulacións solicitadas) así como as distintas situacións relativas ao voso estado de solicitudes ( peche de matrícula, en espera e/ou convocado)
👀 enlace ao vídeo